Stránky herního klubu
 

Výpůjční řád

Členové klubu si mohou hry z Ludotéky zdarma zapůjčit a to za následujících podmínek:

  • Výpůjční doba je 1 týden.
  • Výpůjční dobu může prodloužit správce Ludotéky v případě, že o zapůjčení hry neprojeví zájem jiný člen.
  • Držitel hry je povinen neprodleně po zapůjčení hry oznámit tuto skutečnost správci Ludotéky a to včetně informace o tom komu hru zapůjčil a jakém stavu.
  • Držitel hry je povinen neprodleně po navrácení hry oznámit tuto skutečnost správci Ludotéky a to včetně informace o případné změně jejího stavu.
  • Přejímající vždy potvrdí svým podpisem do zápůjčního lístku hry, že hru převzal a její stav v okamžiku převzetí.
  • V případě poškození hry je ten kdo hru poškodil povinen škodu adekvátním způsobem nahradit.