Stránky herního klubu
 

Informace pro zájemce o činnost klubu

Vítejte,
předně mi dovolte poděkovat, že jste projevili zájem o náš klub. Níže se vám pokusím ve zkratce vysvětlit princip jeho fungování a přibížit základní akce, které pořádáme.

Členství

Členství v klubu není povinné. I nečlenové se mohou účastnit akcí pořádaných klubem. Proč se tedy stát členem klubu? Hlavní myšlenkou členství je alespoň trochu odměnit ty z vás, kteří se aktivně zapojují do činnosti klubu.

Zhlediska členství se rozlišují dva typy:

 • Běžný člen
 • Prémiové členství

Jak se stát běžným členem?

 • Má platnou členskou registraci prostřednictvím stránek klubu Herní liga na hlpce.cz.
 • Zaplatil případný členský poplatek.
 • Jeho přijetí odsouhlasil majitel klubu.

Členský poplatek nikdy nebyl a neplánuji jeho zavedení ani v budoucnou, jen je tato možnost uvedena ve stanovách.

Co mi přinese běžné členství?

Práva členů. Běžných i prémiových:

 • Je plnoprávným členem shromáždění.
 • Může si zdarma zapůjčovat hry z klubové ludotéky.
 • Může využívat benefitů z účasti klubu na různých akcích.
 • Může navrhnout změny stanov.

Jak se stát prémiovým členem?

Status prémiového člena, získá běžný člen po „odpracování“ 8 hodin pro klub. Odpracováním se rozumí většinou hermanství na deskoherních akcích, které klub organizuje, nebo se jich účastní jako participant. Většinou toto hermanství není zadarmo a peníze takto získané můžete získat v hotovosti, nebo použít na nákup her. Prémiové členství je vždy na rok.

Co mi přinese prémiové členství?

Vše co běžným členům a navíc:

 • Nakupovat deskové hry za zvýhodněné klubové ceny. (Zde platí omezení na počty a vydavatele).
 • Zvýhodněné startovné na akcích pořádaných klubem.

Důležité odkazy:

Registrace člena

Registrace na stránky hlpce.cz

Adresář členů – dostupný pouze členům

Klubová ludotéka

Konto hráče – dostupné pouze členům

Klubové akce

Pravidelná volná hraní

Pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17:00 pořádáme hraní určené pro všechny, členy klubu i veřejnost. Hraje se na v HC Nová Křižovatka. Hraní jsou většinou tématická, kdy jeden z účastníků nebo skupina účastníků zvolí téma na příští hraní a jednu hru s ním spojenou. Ostatní hry hry doplní ostatní hráči.

Na každé hraní je doporučená registrace přes www.hlpce.cz, kde si vyberete i příslušnou hru/y, které chcete hrát.

Celoroční soutěž HL

Již více než 10 let pořádáme celoroční soutěž. Na ni je nutné se přihlásit. Přihlašování probíhá vždy od 14.5. do 17.6. a to vyplněním hlasovacího lístku.

Co se hraje?

Moderní deskové hry, které si HRÁČI zvolí na začátku nové sezóny. Každá ze zvolených her se hraje 4x.

Kdy se hraje?

Od září do dubna/května.

Jak často se hraje?

Herní dny vycházejí zhruba 1-2 do měsíce, ale netýkají se všech hráčů (viz níže).

Jak často hraji já?

V letošním ročníku vycházelo na jednoho hráče cca 7 herních dnů + 2 herní dny jako náhradník. Tzn. za celou sezónu 7x + event. jako náhradník. Při větším počtu hráčů se počet dní snižuje, min ale na 6.

Které dny se hraje?

Ve dny, které si hráči zvolí na začátku sezóny. Tradičním herním dnem je pátek, ale letos se hrálo i v sobotu a neděli a při zájmu není vyloučen ani jiný další den. Každý hráč se před začátkem sezóny zapíše na termíny a hry, které mu vyhovují.

Kde se hraje?

Jeden z hráčů vždy hostí ostatní u sebe doma. Poskytnutí místa není podmínkou v účasti na lize.

Soutěž je zakončena galavečerem (duben/květen), na kterém se vyhlásí vítěz soutěže, předá se putovní pohár a poháry, medaile a diplomy ostatním hráčům.

Turnaje

Každoročním turnajem pořádaný klubem je BoardgameOpen.

Turnaj je vhodný jak pro příležitostné hráče, tak i pokročilé. V posledních ročnících byla zařazena i dětská kategorie. Turnaj má předem daný systém hry. Před začátkem turnaje je vybráno 4 až 5 her, ve kterých se bude soutěžit. Samotný turnaj se hraje na 3 kola. V prvním kole si hráč může dopředu zvolit, jakou hru chce hrát. Jeho umístění v prvním kole rozhodne o hře, kterou si zahraje v kole druhém. Ve třetím kole si hráči dle průběžného pořadí (od posledního hráče) opět mohou zvolit hru. Každý hráč tak v průběhu turnaje odehraje 2-3 různé hry. Každá hra se hraje v počtu 4-5 hráčů. Před každou hrou jsou vysvětlena pravidla a u každého stolu je přítomen rozhodčí.

Účast na akcích pro veřejnost – předvádění her

Klub se podílí na prezentaci deskových her pro veřejnost na různých akcích pořádaných dalšími subjekty Na těchto akcích zastupujeme firmy Blackfire, Piatnik a Mindok. Z poslední doby se jedná o akce:

 • Gamecon
 • Super dětský den
Zatrocon

Klub se podílí na organizaci setkání hráčů sdružených okolo deskoherního portálu www.zatrolene-hry.cz. Akce se koná v areálu RZ Tramtaryje u Horního Jelení koncem září.

Kde nás najdete

Zdroje informací:

 • Webová stránka klubu: www.hlpce.cz,
 • FB stránka klubu,
 • na vaši žádost vás přidáme do skupiny na Messengeru přes kterou dochází k on-line domluvám týkající se hraní.

Na shledanou u deskoherních stolů se těší

Jiří „Sasa“ Kutina
Předseda klubu