Stránky herního klubu
 

Členství

Na této stránce se nacházejí informace o členství v klubu a o postupu jak se členem stát:

Čl. 6

Členství

 1. Členství v klubu může být zpoplatněno. O výši platby a její frekvenci rozhoduje majitel klubu.
 2. Členem klubu se stává ten, kdo splní následující podmínky:
  • Má platnou členskou registraci prostřednictvím stránek klubu Herní liga na hlpce.cz.
  • Jeho přijetí odsouhlasil majitel klubu.
  • Zaplatil případný členský poplatek.
 3. Členství může zaniknout jedním z následujících způsobů:
  • Na vlastní žádost adresovanou majiteli klubu. V takovémto případě členství zaniká automaticky okamžikem doručení.
  • Nezaplacením členských příspěvků, pokud budou stanoveny, do 2 měsíců od data splatnosti. V takovémto případě členství zaniká automaticky
  • Vyloučením. O vyloučení člena rozhoduje majitel klubu. Zaplacený členský příspěvek vyloučeného člena propadá ve prospěch klubu. Vyloučit lze pouze v případě hrubého porušení stanov klubu, nebo v případě poškození dobrého jména klubu. V tomto případě zaniká členství okamžikem vyloučení.
 4. Členství se dělí na:
  • Prémiové členství. Jedná se o členy, kteří v daném kalendářním roce odpracovali stanovený počet hodin. Počet hodin stanovuje majitel klubu. Prémiové členství je vždy vázáno na kalendářní rok. Prémiové členství je automaticky prodlouženo i do příštího kalendářního roku. Pokud v něm však prémiový člen neodpracuje pro klub předepsaný počet hodin, přichází o tento status na konci roku. Výjimky pro udělení prémiového členství může udělit majitel klubu.
  • Běžný člen. Člen, který nesplňuje podmínky prémiového členství, ale splnil podmínky čl. 6, pís. b.
 5. Práva členů. Běžných i prémiových:
  • Je plnoprávným členem shromáždění.
  • Zdarma si zapůjčovat hry z klubové ludotéky.
  • Využívat benefitů z účasti klubu na různých akcích.
  • Může navrhnout změny stanov.
 6. Práva premiových členů:
  • Nakupovat deskové hry za zvýhodněné klubové ceny.
  • Zvýhodněné startovné na akcích pořádaných klubem.
 7. Povinnosti členů:
  • Dbát o dobré jméno klubu.
  • Dle svých možností se spolupodílet na akcích pořádaných klubem.

Registrace

1. Registrovat se na stránce hlpce.cz

2. Registrovat se do klubu prostřednictvím následujícího formuláře: