Stránky herního klubu
 

Přihlášení na nový ročník

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROČNÍK 2024/25 PROBÍHÁ OD 14.5. DO 7.6.2024

Pro přihlášení je dle platných stanov nutné:

Čl. 10

Členství

 1. Členem Herní ligy se pro příslušný ročník stává ten, kdo splní následující podmínky:
 2. Ve stanoveném termínu zašle platný hlasovací lístek.
 3. Zaplatí startovné a to nejpozději na galavečeru předchozího ročníku.
 4. Prezidium schválí jeho členství. Ke schválení musí dojít do 5 dní od doručení hlasovacího lístku. Prezidium není povinno sdělovat důvody, schválení či odmítnutí člena. 
 5. O vzniku členství v průběhu probíhajícího ročníku může rozhodnout prezidium soutěže v případech, že se bude jednat o náhradu za člena, který členství v soutěži předčasně ukončil dle čl. 11, písm. a) nebo c), nebo pokud bude možno, aby nový hráč mohl odehrát ještě 12 her. Takto přijatí členové musí v okamžiku přijetí zaplatit startovné.
 6. Počet členů v příslušném ročníku se pohybuje v rozmezí od 4 do 16 osob. V případě změny počtu musí být stále zajištěno, že na každého hráče připadne minimálně 12 řádných her.
 7. Členství v řádném termínu vzniká v případě, že uchazeč splňuje podmínky dle bodu 1, písm. a), b) a c) v okamžiku ukončení ročníku předchozího v průběhu galavečera v souladu se článkem 11 písm. b)

Návrh her a hlasovací lístek pro sezónu 2024/25

 1. Hlasováním se hráč automaticky přihlašuje do nadcházejícího ročníku Herní ligy.
 2. Hry jsou rozděleny do dvou skupin, označených jako „koše“, podle tzv. časového indexu. 1.koš hry 1-2 hodiny, 2.koš hry 3-4 hodiny.
 3. Každá hra musí mít uvedený tzv. časový index (od 1-4 hod) a počet hráčů.
 4. Hlasující vždy hlasují pro 3 hry z 1.koše a pro 3 hry z 2.koše. Každý hráč udělí v každém koši jedné hře 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod.
 5. Z her vybraných dle čl. 14, bod 3) se sestaví 3 kombinace, a to následujícím způsobem:
 6. V každé kombinaci je zastoupena 1 hra z 1.koše a 1 hra z 2.koše.
 7. Kombinace se sestavují tak aby doba na jejich odehrání nebyla, pokud možno zbytečně dlouhá. (Např. při sestavování her s dotací 1,1,2,4,3,4 by vznikly správně dvojice 1-4, 1-4, 2-3, špatně by byla dvojice 2-4)
 8. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje prezidium soutěže.

Vyplnění hlasovacího lístku

Lístek lze vyplnit zde

Hostování